Wat betekent de verplichte digitale deponering jaarverslag beursgenoteerde ondernemingen voor u?

Aan de hand van praktijkcases van Philips (uitgevende instellingen) en Eumedion (gebruikerservaring) krijgt u een beeld van de consequenties van deze overgang naar digitale deponering. Ook XBRL Nederland, NBA en AFM gaan in op de nieuwe Europese eisen. Wat betekent dit allemaal voor u? Hoe levert u alles aan? Hoe gaat de accountant hiermee om?

Kom op 5 of 11 maart naar de voorlichtingsbijeenkomsten

 • 5 maart 2020, Den Bosch (13.30 - 17.30 uur, aansluitende borrel)
 • 11 maart 2020, Zeist (13.30 - 17.30 uur, aansluitende borrel)

Achtergrond

Beursgenoteerde ondernemingen in de EU moeten voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2020 hun jaarverslag (jaarrekening, toelichting, bestuursverslag en overige gegevens) digitaal openbaar maken. Deze digitale publicatie moet voldoen aan een aantal strikte eisen. Deze eisen zijn bepaald door de European Securities and Markets Authority (ESMA). Het opstellen van het digitale jaarverslag moet gebeuren op basis van een Europees uniform elektronisch verslaggevingsformaat (ESEF):

 • opmaak jaarverslag in XHTML-formaat;
 • tagging van de geconsolideerde IFRS-jaarrekening op basis van de ESMA taxonomie;
 • en de toevoeging van de eigen taxonomie.

Al deze bestanden moeten in een zip-file worden gedeponeerd bij de AFM. Omdat dit jaarverslag het enige jaarverslag is, moet dit verslag door een accountant worden gecontroleerd en worden voorzien van een controleverklaring.

Programma

 • 13:00 – 13:30 Ontvangst
 • 13:30 – 13:45 Opening (Stichting XBRL Nederland)
 • 13:45 – 14:15 Uitleg wettelijke verplichting ESEF (AFM)
 • 14:15 – 15:00 Wat is ESEF? (Stichting XBRL Nederland)
 • 15:00 – 15:30 Ervaringen met digitaal rapporteren vanuit het perspectief van de opsteller (Philips)
 • 15:30 –16:00 Pauze 
 • 16:00 –16:30 Ervaringen met digitaal rapporteren vanuit het perspectief van de gebruiker (Eumedion)
 • 16:30 – 17:00 Assurance op ESEF (NBA)
 • 17:00 – 17:30 Aanleveren aan de AFM (AFM)
 • 17:30 – 18:30 Afsluiting met borrel

Als u bij een van de bovenstaande bijeenkomsten aanwezig wilt zijn, kunt u zich via info@xbrl-nederland.nl aanmelden, onder vermelding van de datum en locatie van de bijeenkomst. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging met een routebeschrijving.