Wat als auditors een rol gaan spelen bij het temmen van algoritmes?

Algoritmes krijgen steeds meer invloed op onze beslissingen. Daarbij gaat het om systemen die, met ‘simpele’ rekenregels op basis van data, beslissingen nemen of adviezen geven, maar ook om complexere lerende en/of voorspellende systemen. Maatschappelijk komt de vraag op of dat allemaal wel goed gaat. En kunnen accountants of auditors een rol spelen als dat van ze wordt gevraagd? En zo ja, welke rol? 

De NBA Kennisgroep Accounttech heeft een verkenning geschreven met de titel ‘What/If. Wat als auditors een rol gaan spelen bij het temmen van algoritmes?’ Dit is de eerste in een reeks publicaties die zijn bedoeld om te inspireren en bij te dragen aan innovatie in het accountantsberoep. Elke verkenning wordt gevolgd door een what/if-bijeenkomst met deskundigen, politici en andere stakeholders die hun visie geven op het onderwerp.

What/if-sessie 16 april

De eerste what/if-bijeenkomst over het thema Wie gaan algoritmes temmen vindt plaats op 16 april in Culemborg. Sprekers zijn Marlies van Eck, cenrtum voor Recht en Digitale Technologie Universiteit Leiden, Jan Middendorp, Tweedekamerlid VVD, Frank van Praat, leider Trusted Analytics Team KPMG, Jaap van Bruchem, Auditdienst Rijk, en de bijeenkomst staat onder leiding van schrijver/adviseur Nart Wielaard.