Nieuwe fraudecasussen

De Werkgroep Fraude is vorig jaar gestart met het publiceren van fraudecasuïstiek op de NBA-site. Vandaag zijn twee nieuwe casussen geplaatst: 'Voorraad halffabrikaten' en 'Betalingen aan agenten voor opdrachtverwerving'.

Het doel van het publiceren van casuïstiek is met en van elkaar te leren op basis van concrete voorbeelden, om zodoende het vizier op fraude nog scherper te kunnen stellen.

Fraudecasuïstiek