Dilemma van de week: Dreigen

Ik ben ingehuurd als accountant in business bij een vennootschap die infrastructuren ontwerpt en realiseert waarop gebouwen en industriƫle objecten worden aangesloten.

Onze directeur heeft in de businessplannen erg optimistische rendementsprognoses afgegeven aan aandeelhouders en kredietverschaffers. Met deze stakeholders is overeengekomen dat de waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen van financiĆ«le verslaggeving aan hen dienen te voldoen aan BW2.

De prognoses worden bij lange na niet gehaald. Daarom is de directeur voornemens de verslaggevingsgrondslagen en daarmee de rapportages aan de aandeelhouders en financiers te wijzigen. Hierdoor worden vermogen en rendement materieel positiever (en daardoor misleidend) worden voorgesteld dan volgens de eerder overeengekomen grondslagen het geval zou zijn. Hij is niet van plan de stakeholders over de gewijzigde grondslagen te informeren. De directeur verzoekt mij de aanpassingen door te voeren. Als ik dit na diverse gesprekken en met duidelijke argumentatie weiger, dreigt de directeur met ontslag. Het komt mij slecht uit om deze klus kwijt te raken. Ik heb het geld hard nodig.

Wat doe ik?

  1. Ik blijf bij mijn standpunt en zal de aanpassingen niet doorvoeren.
  2. Ik informeer de stakeholders over de door de directeur gewijzigde grondslagen.
  3. Ik laat de directeur weten niet gediend te zijn van zijn dreigement en laat hem op mijn beurt weten dat mijn vertrek of ontslag aandeelhouders en financiers argwanend zal maken.
  4. Anders, ...

Dilemma ingezonden door gebruiker van de app
Het dilemma van deze week is ingezonden door een gebruiker van de app. U kunt zelf ook dilemma's aandragen. Dit kan via de app of via e-mail. Kies in het menu van de DilemmApp voor 'Stuur uw eigen dilemma in' of mail uw dilemma onder vermelding van DilemmApp naar Danie Duzant via: d.duzant@nba.nl.