Antwoord op veelgestelde vragen naar aanleiding van uitbreiding oob’s

Per 1 januari kent Nederland een aantal nieuwe organisaties van openbaar belang. Deze organisaties zijn aangewezen in het Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang. Het gaat hierbij o.a. over bepaalde woningcorporaties en pensioenfondsen. 

Het besluit kent ook overgangsbepalingen die tot een aantal vragen hebben geleid. In de vandaag door de NBA gepubliceerde FAQ wordt antwoord gegeven op deze vragen.

Het is de bedoeling deze FAQ later dit jaar op te nemen in handreiking NBA-handreiking 1138 Europese accountancyregelgeving.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan Thijs Drupsteen.