Update NBA-verklaringengenerator en HRA deel 3

Op 17 december heeft de NBA een update van HRA deel 3 (Nederlands en Engels) gepubliceerd.

De wijzigingen die zijn doorgevoerd:

Engelse vertaling controleverklaring, verbetering in variant G
De aanduiding van het eind van de verslagperiode is consistent gemaakt voor de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening in HRA deel 3, sectie II, hoofdstukken 1.1 en 1.2, variant G. 

Vervallen: Controleverklaring 1.3.1.2 bij financiële overzichten op basis van fiscale grondslagen (Nederlands en Engels)
Gezien de regelgeving voor micro-entiteiten heeft deze controleverklaring aan betekenis verloren. De controleverklaringen in HRA deel 3, sectie II, hoofdstukken 1.1 en 1.2, volstaan voor de geldende situatie.

Vervallen: Controleverklaringen bij een jaarrekening van een beleggingsentiteit (Nederlands en Engels)
Dit komt doordat de verwijzing naar de Wft in het geldende stelsel inzake financiële verslaggeving is vervallen. Voor een controleverklaring bij een jaarrekening van een beleggingsentiteit volstaan de controleverklaringen in HRA deel 3, sectie II, hoofdstukken 1.1 en 1.2.

Engelstalige rapporten in verband met een prospectus geactualiseerd
Het assurance-rapport 15.4 is geactualiseerd in verband met de Gedelegeerde EU-Verordening over een prospectus. Het assurance-rapport 15.3 is op grond daarvan niet meer verplicht en om die reden vervallen.

Toekomstige aanpassingen
De komende maanden werkt de NBA ook aan de volgende aanpassingen:

  • De uitgebreide oob-controleverklaring voor woningcorporaties mogelijk maken in de NBA-verklaringengenerator;
  • Rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie updaten.

Meer informatie