Update NBA-verklaringengenerator en HRA deel 3

De NBA heeft een update van de verklaringengenerator en HRA deel 3 gepubliceerd.

Onderwijscontroleverklaring (Nederlands)

De onderwijscontroleverklaring volgens het onderwijsaccountantsprotocol voor 2020 (concept van juli 2020) is alvast opgenomen in de NBA-verklaringengenerator als onderdeel van HRA deel 3 (Nederlands).

Eventuele wijzigingen in de definitieve versie van de onderwijscontroleverklaring ten opzichte van de opgenomen voorbeeldtekst zullen tijdig worden verwerkt in volgende updates van de NBA-verklaringengenerator en HRA deel 3.

Bijgevolg is voorbeeldtekst 10.5 vervallen, in het word-document in aanvulling op het pdf-bestand gegenereerd via de NBA-verklaringengenerator.

Vervallen: Controleverklaring 1.5 bij zelfstandig balansonderzoek, balans in een volledige jaarrekening (Nederlands en Engels)

Bij een wettelijke controle is alleen de volledige jaarrekening object van onderzoek.

Om fouten te vermijden is de controleverklaring vervallen bij een volledige jaarrekening maar alleen de balans met toelichting object van onderzoek is, in het kader van de eerste uitvoering van een controleopdracht.

Verder is op grond van Standaard 720 vereist om actief te rapporteren over materiële afwijkingen, door andere informatie in de in de volledige jaarrekening te lezen, naast te rapporteren in de vorm van het oordeel over de balans als controleobject.

Foutherstel in rapportage bij samengevatte financiële overzichten (Nederlands en Engels)

De diverse passages die deel uitmaken van de rapportage staan weer in de juiste volgorde.

Foutherstel in controleverklaringen (Engels)

In Engelstalige controleverklaringen zijn kleine redactionele en typografische verbeteringen verwerkt (ontbrekende spatie en lidwoord).

Brieven 1.2 en 1.5 (Nederlands)

In de Nederlandstalige brief 1.2 is de verwoording van de opdracht in lijn gebracht met de formulering van de Nederlandstalige conclusie in de beoordelingsverklaring.

In brief 1.5 is hetzelfde gedaan bij een rapportage met een beperkte mate van zekerheid.

Foutherstel in brief 2.3 (Nederlands en Engels)

De verwijzing in een voetnoot naar de vindplaats van een artikel over samenstellingsverklaringen is verbeterd.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA ook aan de volgende aanpassingen:

  • De uitgebreide oob-controleverklaring voor woningcorporaties mogelijk maken in de NBA-verklaringengenerator;
  • Rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie updaten;
  • Controleverklaring 1.3.1.2 laten vervallen.

Meer informatie