Tiende NBA Helpt Webinar: NOW Praktijkcases

Sinds de uitbraak van de COVID-19 pandemie heeft de NBA actief ingezet op de ondersteuning van haar leden door kennis, inzichten en ervaringen te delen.

Zo is een deel van haar website gereserveerd voor het programma NBA Helpt. Een programma dat aan in het begin van de coronacrisis in no-time is opgezet om leden te helpen door duidelijkheid te verschaffen over de maatregelen. Accountants vinden hier handreikingen, standaarden, tips en gedeelde best practices.

Daarnaast is er tot nu toe 9 keer een webinar georganiseerd, waarin verschillende experts de maatregelen zover dat mogelijk is verhelderen.

Deze webinars trokken in totaal bijna 17.000 toeschouwers. Het eerste webinar over de NOW en het webinar over de derdenverklaring trokken meer dan 3.000 toeschouwers. Alle webinars zijn via de website van de NBA terug te kijken.

Op donderdag 10 december vindt het tiende webinar plaats, ook het laatste van 2020. De titel is: NOW Praktijkcases en richt zich op een grote diversiteit aan vragen vanuit de praktijk rondom de verantwoording van de NOW. De NBA Helpt Webinars worden enthousiast ontvangen door de deelnemers, daarvan is zo’n 45% werkzaam in het mkb-segment maar ook accountants in business en intern- en overheidsaccountants nemen deel.

Tijdens het webinar gaat Peter Leunge, coördinator team auditzaken bij ministerie van SZW, onder meer in op het concernbegrip en omzetbegrip. Ook vertelt hij over bijzonderheden die naar voren zijn gekomen bij de eerste controles.

Verder behandelt Anja Bast, directeur vaktechniek Flynth, een aantal praktijkcases rondom het omzetbegrip; Stephan Broodbakker, senior manager vaktechniek bij BDO, staat stil bij praktijkcases rondom assurance en Gerrit Kroes, zelfstandig gevestigd accountant deelt verschillende vragen van deelnemers van de diverse cursussen over de NOW verantwoording (samenstel en assurance). De vaktechnisch collega’s van NBA, Annette Houwaart en Berthold de Jong, van respectievelijk NBA Helpdesk en het Vaktechnisch panel NOW staan stil bij de praktijkvragen die binnenkomen en hoe de NBA haar leden vaktechnisch kan ondersteunen. Tot slot zet de NBA nog een handvol moderators in om alle vragen te beantwoorden die tijdens het webinar zelf worden gesteld.

Meer informatie en aanmelden