Dilemma van de week: In de lucht hangen

U bent een openbaar accountant. Uw klant maakt gebruik van een in the cloud gebaseerd medewerkersregistratiesysteem met dataopslag in het buitenland.

Volgens de Nederlandse wetgeving is het niet toegestaan ​​gegevens van werknemers in Amerika op te slaan zonder juiste afspraken. Uw klant kan de gegevensopslag niet verplaatsen vanwege groepsbeleid en buitenlands recht en regelgeving.

Wat doet u?

  1. U bespreekt het met de raad van commissarissen van uw klant.
  2. U bespreekt het met de groepsaccountant.
  3. U laat de klant overleggen met de Autoriteit Persoonsgegevens om tot een oplossing te komen.
  4. U doet iets anders.

Casus aandragen

Deze casus is aangedragen door een lid. Heeft u zelf een werkgerelateerd dilemma dat u graag (anoniem) zou willen voorleggen aan anderen? In de DilemmApp kunt u uw dilemma invoeren en erachter komen hoe uw beroepsgenoten zouden handelen.