Beroeps- en competentiemodel voor de openbaar, intern en overheidsaccountant

De NBA heeft een competentieprofiel opgesteld voor de openbaar, intern- en overheidsaccountant. Met dit model beoogt de NBA handvatten te geven voor de professionele (competentie)ontwikkeling van accountants, die in het licht van voor het beroep relevante externe ontwikkelingen, aansluit bij de persoonlijke wensen en ambities van de accountant. Uit het model kunnen verschillende beroepsprofielen worden afgeleid.

Op basis van het beroeps- en competentiemodel is een zelfevaluatie-instrument ontwikkeld. Een handig hulpmiddel bij het opstellen van uw PE-portfolio. De online zelfevaluatie is per 4 januari 2021 gratis voor leden beschikbaar via MijnNBA.

Op dinsdag 19 januari 2021 van 16.00-17.00 uur organiseert de NBA voor leden en geïnteresseerde stakeholders een online webinar over het beroeps- en competentiemodel en bijbehorende zelfevaluatie. 

NOTE: Bent u accountant in business, dan verwijzen we u graag naar het maturiteitsmodel financieel professional 2022 en de bijbehorende zelfevaluatie.