Update voorbeeldteksten HRA deel 3 en NBA-verklaringengenerator

De NBA heeft een update van HRA deel 3 en de NBA-verklaringengenerator (Nederlands en Engels) gepubliceerd.

Het gaat vooral om de beoordelingsverklaringen in oud format, in de pdf-bestanden van HRA deel 3, sectie II, hoofdstuk 2 (Nederlands en Engels).

Verder gaat het om een NB-tekst bij uitgebreide oob-controleverklaringen over bezoldigingsverslag en controleverklaringen in nieuw format bij staten van banken en verzekeraars

Beoordelingsverklaringen in oud format

De oud-format-beoordelingsverklaringen zijn gehandhaafd omdat de NBA-Taxonomie alleen voor dit format geldt en XBRL-instances alleen bij dit format mogelijk zijn.

Vraagstructuur

In de NBA-verklaringengenerator is de vraagstructuur voor een beoordelingsverklaring bij een jaarrekening vereenvoudigd. Verder is het mogelijk gemaakt te kiezen voor een passage over vergelijkende financiële informatie die niet is gecontroleerd of beoordeeld. Zie de handleiding voor het gebruik van de NBA-verklaringengenerator in de Nederlandse versie van het pdf-bestand HRA deel 3.

Formulering

De verwoording van de Nederlandstalige conclusie is aangepast aan die in het nieuwe format, zie het word-document met Nederlandstalige voorbeeldrapportages buiten de NBA-verklaringengenerator.

Verder is de verwoording van de paragrafen over beperking in gebruik en verspreidingskring aangepast aan die in de overeenkomstige paragrafen in de beoordelingsverklaring in het nieuwe format.

NB-tekst bij uitgebreide oob-controleverklaringen uitgebreid voor bezoldigingsverslag

In een extra passage in de NB-tekst staat een verwijzing naar de NBA-website over voorbeeldteksten, voor de aangepaste passage over ‘Andere informatie’ in verband met HR 1146 over een bezoldigingsverslag bij beursgenoteerde organisaties van openbaar belang (oob).

Controleverklaringen bij staten van banken en verzekeraars

Vanaf verslagperiode 2020 geldt Standaard 720 voor niet-gecontroleerde staten.

De uitzondering bij verslagperiode-2019-controleverklaringen is komen te vervallen. Om die reden zijn controleverklaringen 1.11.1b en 1.12.1.b vervallen.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA ook aan de volgende aanpassingen:

  • Het updaten van rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie;
  • Het updaten van onderzoeksrapporten in het nieuwe format;
  • Het mogelijk maken van de uitgebreide oob-controleverklaring voor woningcorporaties in de NBA-verklaringengenerator;
  • Het beschikbaar stellen van varianten van beoordelingsverklaringen in nieuw format, onder meer met een andere dan goedkeurende conclusie.

Meer informatie