NBA-enquête nieuwe PE-regeling: deelnemers hebben behoefte aan meer concrete informatie

Bijna 200 leden hebben de NBA-enquête ingevuld over de nieuwe PE-regelgeving. Deelnemers aan de enquête geven aan vooral behoefte te hebben aan concrete informatie. Meer dan de helft is nog niet goed bekend met de nieuwe regels die voor de meeste deelnemers - 80% werkt nog niet met een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) - ingaan op 1 januari 2021. 

Deelnemers willen meer informatie over

93% Van de deelnemers wil graag meer informatie over de inhoud van het plan van aanpak (POP). Vraag die daarbij vooral speelt is: Wanneer is het voldoende? Ook de uitleg over nieuwe PE-regels en over het toetsingstraject scoorden hoog met 75%. Deelnemers hebben daarnaast behoefte aan best practices PE-portfolio’s en gedeelde ervaringen van anderen. Het liefst wil men deze informatie ontvangen via de nieuwsbrief, via de website of door het volgen van een webinar.

PE-voorlichting najaar 2020

Om iedereen zo goed mogelijk te helpen organiseert de NBA dit najaar verschillende algemene PE-voorlichtingssessies tijdens afdelingsvergaderingen. Daarnaast organiseert de NBA een aantal webinars waarbij deelnemers de leerdoelen voor hun PE-portfolio leren te formuleren. Tot slot plant NBA Opleidingen een aantal workshops waarbij deelnemers na afloop een plan van aanpak voor hun PE-portfolio hebben opgesteld.

Data volgen na de zomervakantie!

Meer informatie

Meer informatie over de nieuwe PE-regeling vindt u op NBA/PE2019