Update voorbeeldteksten HRA deel 3 en NBA-verklaringengenerator

De NBA heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd in enkele voorbeeldteksten (Nederlands en Engels).

  • Voorbeeldbrief 7.0 (Nederlands en Engels) over collegiaal overleg opdrachtaanvaarding is aangepast voor de VGBA. Behalve bij een controleopdracht is de aangepaste voorbeeldbrief ook te gebruiken bij een samenstellingsopdracht of beoordelingsopdracht wanneer een opvolgend accountant wil communiceren met de voorgaande accountant. Om die reden is de huidige versie van deze brief tijdelijk vervallen in de NBA-verklaringengenerator;
  • Nieuw is voorbeeldbrief 1.3.2 (Nederlands en Engels), opdrachtbevestiging voor het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden ten aanzien van de naleving van financiĆ«le convenanten (kengetallen), zie hierna ook het bijbehorend rapport van bevindingen, voorbeeldrapportage 4.2;
  • Nieuw is ook voorbeeldbrief 3.2B (Nederlands), Toestemmingsbrief openbaarmaking controleverklaring bij een open-end abi of icbe;
  • Nieuw is ook voorbeeldrapportage 4.2 (Nederlands en Engels), rapport van bevindingen inzake naleving financiĆ«le convenanten (kengetallen).

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA ook aan de volgende aanpassingen:

  • Het updaten van meer rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie;
  • Het updaten van voorbeeldbrieven van hoofdstuk 4 Vrijwaringsbrieven inzake dossierreviews bij due diligence opdrachten / emissies;
  • Het updaten van de NBA-verklaringengenerator voor assurance- en onderzoeksrapporten in nieuw format;
  • Het beschikbaar stellen van word-versies van beoordelingsverklaringen in nieuw format.

Maar informatie