Update nieuw-format-assurance-rapporten en gewijzigde controleverklaring woningcorporaties

De NBA heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd in enkele nieuw-format-assurance-rapporten (Engels en Nederlands).

Het gaat om de volgende aanpassingen:

 • In de templates assurance-rapporten 3.1.1 en 3.1.2 zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
  • Voorafgaand aan de assurance-rapporten bevat een NB-tekst een uitleg van het gebruik van geldende criteria;
  • In de paragrafen met de basis voor het oordeel of de conclusie zijn geldende onafhankelijkheidsvoorschriften verduidelijkt;
  • Een passage over of geldende criteria toepasbaar zijn voor de doelstellingen van te identificeren beoogde gebruikers staat nu als mogelijke toevoeging in een voetnoot en niet langer in de hoofdtekst. In de praktijk komt het weinig voor dat de verantwoordelijke partij zich voor deze vraag gesteld ziet;
  • De formulering van de conclusie in 3.1.2 (Nederlands) is beter leesbaar gemaakt, vooruitlopend op aanpassing van Standaard 2400 over het beoordelen van financiële overzichten en de verwoording van de bijbehorende conclusie;
  • In assurance-rapporten 3.1.2 (Engels en Nederlands) zijn passages over werkzaamheden samengebracht in de paragraaf over de verantwoordelijkheden van de accountant;
 • In de paragrafen 3.3 en 3.4 zijn nu ook voorbeeldteksten met een aangepast oordeel toegevoegd. Het betreft voorbeeldteksten over alleen de beschrijving en de opzet (paragraaf 3.3) of ook werking (paragraaf 3.4) van de interne beheersing van een serviceorganisatie;
 • Het assurance-rapport over vermogensscheiding (Nederlands) is vernummerd van 13.9 (beleggingsentiteiten) naar 12.3 (banken) en ingrijpend gewijzigd na overleg met de toezichthouder en de sector, vooruitlopend op aanpassing van NBA-handreiking 1145. Meer informatie over onder meer een aanzet voor een bestuursverklaring van de verantwoordelijke partij met daarin de toepasselijke criteria leest u in het nieuwsbericht over het nieuwe assurance-rapport.
 • De assurance-rapporten 13.10 en 13.11 (Engels en Nederlands) zijn na overleg met de AFM aangepast. In de voorafgaande NB-teksten staat een nadere uitleg.
 • In de controleverklaring woningcorporaties 10.7a is de positie van het volkshuisvestelijk verslag in onderdeel B. ‘Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie’ verduidelijkt.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA ook aan de volgende aanpassingen:

 • Het updaten van meer rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie;
 • Het updaten van voorbeeldbrieven van hoofdstuk 4 Vrijwaringsbrieven inzake dossierreviews bij due diligence opdrachten / emissies;
 • Het updaten van de voorbeeldbrief 7.0 voor collegiaal overleg;
 • Het updaten van de NBA-verklaringengenerator voor assurance- en onderzoeksrapporten in nieuw format;
 • Het beschikbaar stellen van word-versies van beoordelingsverklaringen in nieuw format.

Meer informatie