NBA-reactie op Cogito Paper Accountancy Europe 'Interconnected standard-setting for corporate reporting'

In haar Cogito Paper 'Interconnected Standard Setting for Corporate Reporting' introduceert Accountancy Europe (december 2019) negen criteria voor het proces van NFI-standard-setting en deze worden toegepast op vier mogelijke benaderingen voor standardsetting voor bedrijfsrapportages.

De NBA-respons op dit Cogito Paper is inhoudelijk vergelijkbaar met de eerder verzonden respons op de Eumedion Green Paper. NBA is van mening dat een systeemwijziging voor ontwerp, acceptatie en implementatie van wereldwijde, hoogwaardige, onderling verbonden, standaarden voor corporate reporting veel tijd gaat kosten. Kritieke succesfactoren zijn (1) gezaghebbend leiderschap, (2) ondersteuning van huidige grote spelers, (3) betrokkenheid van alle relevante stakeholders en uiteindelijk zijn ook (4) wetgeving en handhaving onontbeerlijk. Dit lijkt echter op gespannen voet te staan met de grote behoefte aan snelheid. Een meer pragmatische oplossing voor de korte termijn is wellicht nodig, door het stimuleren van het toepassen van wat al aan NFI-standaarden bestaat, en tegelijkertijd proactief te blijven zoeken naar manieren voor een versterkte systemische globale aanpak voor de wat langere termijn.