NBA en Universiteit van Amsterdam doen onderzoek naar de impact van technologie op de financiële functie

Wat is de impact van technologie op de financiële functie? In hoeverre worden data analytics en process mining op dit moment in de financiële functie toegepast? In hoeverre speelt cybersecurity een rol voor de financieel professional? En in hoeverre ondersteunt de IT-infrastructuur de toepassing van data analytics en process mining in de financiële functie?

Dit onderzoek is bedoeld voor accountants in business en zelfstandigen/interimmers werkzaam in een financiële positie in een organisatie.

Het doel van dit gezamenlijke onderzoek is om te komen tot een beter inzicht in de stand van zaken rond technologie in de financiële functie. Hierdoor kunnen we financiële professionals beter ondersteunen in deze ontwikkelingen.

Vul de enquête in