Geen Accountantsdag in 2020 maar een springlevend beroep

Vanwege alle risico’s die te maken hebben met de coronacrisis heeft de NBA besloten dat de Accountantsdag 2020, die gepland stond op 24 november, niet door zal gaan.

Belangrijkste afweging is vanzelfsprekend de veiligheid van de deelnemers, een fysiek evenement met meer dan 1000 deelnemers brengt in dat opzicht nog te veel onzekerheid. Maar ook de financiële risico’s (die een dergelijk groot evenement met zich meebrengt) hebben geleid tot deze beslissing.

NBA_Acc 25 jaar Springlevend_2.JPG

Save the date

Wel roept de NBA alle leden op om de middag van 24 november vrij te houden in de agenda. Het accountantsberoep bestaat dit jaar 125 jaar en is relevanter dan ooit. In dat kader zal de NBA het komende najaar en winter een serie online activiteiten brengen met als thema 'Springlevend'. Op 24 november sluiten we die serie af met een online evenement. Over dat alles volgt uiteraard nog meer informatie.