Enquête: doelmatigheid WNT

Dit jaar vindt de tweede evaluatie van de Wet Normering Topinkomen (WNT) plaats. De NBA heeft eerder een bijdrage geleverd aan deze evaluatie.  Voor het onderdeel doelmatigheid van de WNT zijn we geïnteresseerd in de ervaringen van u als accountant en uw kantoor met de controle van de WNT.

Enquête

De vragen gaan over de duidelijkheid van de wet, de accountantscontrole, het WNT-toezicht en de accountantskosten die u gemiddeld doorberekend aan de WNT-instelling. Bij de vragen over de administratieve lasten vragen we u een inschatting te maken van de kosten die met de controle van de WNT door een accountant gepaard gaan.

De enquête loopt tot en met 20 juli. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 20 minuten.

Vul de enquête in

Delen

Wij zijn ook benieuwd naar de ervaringen van andere accountants, binnen kantoren maar ook andere financials die ervaring hebben met de (controle van de) WNT. Stuur gerust de link van dit onderzoek door.

Blauwe Brigade

Dit onderzoek past binnen de doelstellingen van het project De Blauwe Brigade gericht op administratieve lastenverlichting.

Meer informatie

Over het onderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uw antwoorden worden volledig anoniem meegenomen bij een rapport dat voor 1 januari 2021 samen met het overkoepelend rapport van de wetsevaluatie door BZK aan de Kamer wordt verzonden. Dit rapport wordt ook besproken met de NBA.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij: Koos Vos, Coördinator publieke sector NBA, k.vos@nba.nl, 020-3010 347

Meer informatie over de bijdrage van de NBA aan de evaluatie