Dilemma van de week: Niet geschoten is altijd mis

U bent eigenaar van een mkb-kantoor. Een goede klant van u (een zeer vermogende DGA) vraagt u om een noodmaatregel aan te vragen. Hij valt keurig binnen de normen van de regeling en zal dus formeel in aanmerking komen voor deze regeling. Maar als er naar de doelstelling van de regeling wordt gekeken, dan heeft de wetgever hiermee niet beoogd om ondernemers als deze klant te gaan ondersteunen met de betreffende noodmaatregel.

De klant heeft het afgelopen jaar uitbundig gebruik gemaakt van de mogelijkheid dividend aan zichzelf uit te keren, waardoor er nu weinig liquiditeit in het bedrijf zit. En bij de belastingaangiften wil hij altijd de grenzen opzoeken, waarbij hij overigens altijd toegeeft aan de grenzen die u hierbij stelt.

Wat doet u voor van de aanvraag van deze noodmaatregel voor mijn klant?

Wat doet u?

  1. U verzorgt de aanvraag, hij komt er gewoon voor in aanmerking
  2. U verzorgt de aanvraag, maar voert wel een goed gesprek met hem en doet hierin ook een moreel appél
  3. U zegt dat zijn verzoek u een beetje tegenvalt en dat hij het zelf mag regelen
  4. Iets anders, namelijk...

Over de DilemmApp

Elke accountant heeft wel eens te maken met dilemma's in het werk: kwesties waarbij tegenstrijdige belangen spelen en waarbij je een morele afweging moet maken. We helpen accountants bij veelvoorkomende lastige situaties met een app: de DilemmApp. Hieronder vindt u de links naar downloads van de app in uw store.