NOCLAR-passage toegevoegd aan voorbeeldbrieven opdrachtbevestiging

De NBA heeft op 4 september 2019 aangepaste voorbeeldbrieven gepubliceerd op haar website. Dit zijn de voorbeeldbrieven opdrachtbevestiging uit hoofdstuk 1, waarin nu een NOCLAR-passage is opgenomen. Hierin staat dat de accountant onder omstandigheden een meldplicht heeft wanneer een cliƫnt wet- en regelgeving niet naleeft.

Ook de in september 2018 geactualiseerde voorbeeldbrieven uit hoofdstuk 2 Schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening en 3 Toestemming openbaarmaking controleverklaring zijn alleen op de website beschikbaar en nog niet in de Verklaringengenerator en HRA deel 3 opgenomen.

Oude voorbeeldbrieven tijdelijk verwijderd uit Verklaringengenerator en HRA deel 3

Om vergissingen te voorkomen hebben wij de oude voorbeeldbrieven hoofdstukken 1, 2 en 3 tijdelijk verwijderd uit de Verklaringengenerator en HRA deel 3. Verder zijn de Verklaringengenerator en HRA deel 3 gelijk aan de versie van maart 2019.

Wij zijn bezig de actuele brieven te verwerken in de generator. Zodra dit is afgerond zullen wij een nieuwe versie van de Verklaringengenerator en HRA deel 3 publiceren.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werken wij aan:

  • Het updaten van meer rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie;
  • Het bijwerken van de voorbeeldbrieven in HRA deel 3, sectie I in de NBA-verklaringengenerator;
  • Het beschikbaar stellen van een Engelstalige brievendatabase in de NBA-verklaringengenerator;
  • Het updaten van de NBA-verklaringengenerator voor XBRL-instances van kredietrapportages;
  • Het updaten van de NBA-verklaringengenerator voor nieuw-format-assurance-rapporten;
  • Het updaten van de NBA-verklaringengenerator voor XBRL-instances van controleverklaringen bij staten van banken, verzekeraars en pensioenfondsen met toepassing van Standaard 720.

Vragen of suggesties?

Wij staan open voor uw vragen of suggesties om de generator of de inhoud van HRA deel 3 (Nederlands- en Engelstalig) te verbeteren.

Downloaden