NBA-voorzitter: 'Alles op alles zetten voor duurzame transitie'

Accountants kunnen een "cruciale rol" vervullen in de transitie naar een duurzame economie. Dat zegt NBA-voorzitter Marco van der Vegte in een uitzending van New Business Radio.

In aanloop naar een 'Dutch Circular Leadership Conference' van Nieuw Bestuur, op 28 november aanstaande, organiseert New Business Radio een reeks programma's over circulair leiderschap. In een uitzending over accountancy en belastingadvies geven de NBA-voorzitter en PwC-bestuurslid Renate de Lange hun visie op de transitie van een lineaire naar een circulaire economie.

Accountants kunnen in alle rollen die zij vervullen bijdragen aan verduurzaming van de maatschappij, aldus Van der Vegte. Velen hebben een "persoonlijke drive" om bij te dragen aan een betere wereld. Wat hem betreft speelt ethiek ook een rol bij verduurzaming. Bij de controle van organisaties krijgen accountants regelmatig te maken met ethische vraagstukken.

De NBA-voorzitter benadrukt dat je bij alles wat je in je werk doet je moet afvragen "wat doet dit voor de maatschappij?". Accountants moeten innoveren en hun opdrachtgevers en vakbroeders daarin meenemen. "Maar dat is ingewikkeld als je voorovergebogen staat omdat je steeds op je kop krijgt."

Goede voorbeeld geven

Volgens De Lange van PwC is het voor adviseurs en accountants niet altijd makkelijk om de dialoog aan te gaan met opdrachtgevers over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar moeten we "samen het pad bewandelen, weg van waar we vandaag staan".

De Lange stelt dat organisaties zoals PwC zelf het goede voorbeeld moeten geven richting hun opdrachtgevers. Daarom heeft die organisatie het streven om in 2030 volledig circulair te opereren. PwC wil haar eigen CO2-voetafdruk gaan beprijzen en zo een budget scheppen om te "compenseren, reduceren en innoveren".

Van der Vegte verwijst in de uitzending naar een recente column van fiscalist-hoogleraar Leo Stevens, die accountants in business prijst voor hun rol bij het inzichtelijk maken van de maatschappelijke impact van organisaties. Tegelijk realiseert Van der Vegte zich dat informatie die daarvoor echt nodig is, zoals de impact op de gehele keten, nog maar heel beperkt voorhanden is. Nederland moet in dat opzicht een 'gidsland' worden. "We moeten voorbij de intenties komen en alles op alles zetten", aldus de NBA-voorzitter.