Groene Brigade brengt duurzame toekomst in kaart


Wat zijn de huidige en toekomstige ontwikkelingen inzake duurzaamheid, met impact op het beroep van accountant en financieel professional? Hoe kunnen zij de verduurzaming van organisaties bevorderen? Wat is de rol van de NBA in de transitie naar een duurzame economie?

Dit waren de centrale vragen tijdens een werkbijeenkomst van de Groene Brigade eerder dit jaar bij de NBA. De sessie begon met een presentatie door gastspreker Mark Kauw. Hij deed samen met Babette Porcelijn onderzoek voor het boek 'De verborgen impact', dat gaat over de gevolgen van ons consumentengedrag. De impact top-10 van Porcelijn laat zien dat de verborgen impact vaak groter is dan de zichtbare, en lang niet altijd zit waar we die verwachten.

Discussie en overzicht creëren

Vervolgens hebben ruim 25 leden vanuit verschillende achtergronden met elkaar gediscussieerd en geholpen om dit overzicht te creëren in de vele ontwikkelingen die op de maatschappij (en daarmee op het beroep) afkomen, of daar reeds volop spelen. Hierbij is onder leiding van Erik Kolthof (projectleider Innovatie NBA) het 3-horizon model van McKinsey gebruikt en is de veelheid aan regels, afspraken en methodieken naar beste weten en kunnen 'geplot' in het landschap.

Horizonmodel

In horizon 1 staat welke methodes en regels nu al bestaan en vaak worden gebruikt. Horizon 2 laat zien welke methodes en raamwerken beschikbaar zijn, maar nog niet of beperkt wordt toegepast binnen onze beroepsgroep. Nieuwe ontwikkelingen, methodes en afspraken die nog niet wordt gebruikt of nog geen (acute) verplichting vormen, zijn terug te vinden in horizon 3.

Landschap in beweging

Van tevoren staat vast dat dit landschap continu in beweging is en snel kan veranderen. Het zal daarom tussentijds worden herijkt en verbeterd. Hierdoor houden we overzicht op welke verschuivingen plaatsvinden en op welke ontwikkelingen we ons moeten voorbereiden. Daarnaast zal het overzicht worden uitgebreid met een begrippenlijst en verwijzingen naar kennisbronnen. Tevens zijn in de werkbijeenkomst keuzes en kansen voor het beroep geïnventariseerd, die mede richting geven aan de speerpunten van de Groene Brigade voor de komende periode.

Reageren

Last but not least wordt door op deze wijze bij elkaar te komen en actief samen te werken een basis gecreëerd voor toekomstige Communities, van leden die affiniteit met en kennis hebben van deze thema's. Wie daarin interesse heeft, of wil reageren op het geschetste landschap, is van harte welkom om contact op te nemen met Lucas Geusebroek, programmamanager Groene Brigade van de NBA.