NEMACC-onderzoek: Geluk van accountants

Werkgeluk en algemeen geluk zijn belangrijk doordat ze samenhangen met minder verloop, minder ziekteverzuim en betere werkprestaties. NEMACC heeft onderzocht hoe gelukkig accountants zijn.

kleuren-balonnen-600x375.jpg

Hoe gelukkig bent u?

Wilt u weten hoe gelukkig u zelf bent? Of hoe gelukkig uw personeel is? Vul dan de onderstaande zelfevaluatie in (of laat uw medewerkers die invullen)! U ziet dan ook hoe de scores zich verhouden tot die van de rest van de Nederlandse beroepsbevolking en op welke aspecten wellicht bijsturing gewenst is.

Doe zelf de enquête

Meer info