Dilemma van de week: Thuiswerken

U werkt bij een mkb-kantoor als samensteller. Met het kantoor heeft u afspraken gemaakt dat u de helft van de werkuren thuis mag werken. Uw partner, die in de ICT werkt, heeft u thuis aan het werk gezien en gezegd dat veel van uw werkzaamheden geautomatiseerd kunnen plaatsvinden. 

Hiervoor hebben jullie samen een programma geïmplementeerd, dat steeds is geperfectioneerd en dat de werkzaamheden inmiddels tot de helft heeft gereduceerd. Hierdoor is er bij het thuiswerken veel tijd om de sportschool te bezoeken en wat huishoudelijke klussen af te ronden.

Het kantoor is zeer tevreden over uw prestaties, maar eigenlijk zou u veel meer werk kunnen verzetten door deze oplossing. Ook andere collega's zouden gebruik kunnen maken van uw oplossing.

Wat doet u?

  1. U zegt niets en geniet van de extra vrije tijd
  2. U vertelt het kantoor over uw oplossing en vraagt om extra werk
  3. U vertelt het kantoor over uw oplossing en vraagt extra geld om het ook voor de andere collega's te laten werken
  4. Iets anders, namelijk...

Over de DilemmApp

Elke accountant heeft wel eens te maken met dilemma's in het werk: kwesties waarbij tegenstrijdige belangen spelen en waarbij je een morele afweging moet maken. We helpen accountants bij veelvoorkomende lastige situaties met een app: de DilemmApp. De DilemmApp begon als app voor accountants in business, maar vanaf nu zullen ook dilemma's voor openbaar en interne- en overheidsaccountants geplaatst worden. Hieronder vindt u de links naar downloads van de app in uw store.