Nieuwe fraudecasus: 'Onkostendeclaraties van senior management'

De Werkgroep Fraude is onlangs gestart met het publiceren van fraudecasuïstiek op de NBA-site. Vandaag is de vierde casus, getiteld 'Onkostendeclaraties van senior management', geplaatst.

Het doel van het publiceren van casuïstiek is met en van elkaar te leren op basis van concrete voorbeelden, om zodoende het vizier op fraude nog scherper te kunnen stellen.

Fraudecasuïstiek