Nieuwe assurance-rapporten duurzaamheidsinformatie en interne beheersing bij serviceorganisaties

De NBA heeft op 31 oktober een aantal gewijzigde assurance-rapporten in Word gepubliceerd. Op een later moment zullen die beschikbaar komen via de NBA-Verklaringengenerator en in de pdf van HRA deel 3 worden opgenomen.

Welke assurance-rapporten zijn gewijzigd

De volgende assurance-rapporten zijn gewijzigd:

 • Assurance-rapporten voor duurzaamheidsinformatie (HRA deel 3, sectie II, hoofdstuk 3.5) (Nederlands en Engels);
 • Assurance-rapporten over interne beheersing bij serviceorganisaties op grond van standaard 3402 (HRA deel 3, sectie II, hoofdstukken 3.3 en 3.4) (Nederlands en Engels). Alleen de goedkeurende varianten zijn opgenomen; later volgen de 3402-rapportages met een aangepast oordeel.

De assurance-rapporten zijn volgens het nieuwe format opgesteld, dat betekent dat het oordeel of de conclusie aan het begin staat. Hiermee zet de NBA de lijn voort om het nieuwe format geleidelijk bij meer assurance-rapporten te hanteren.

Assurance-rapporten in oud format verwijderd uit NBA-verklaringengenerator en HRA deel 3

Om vergissingen te voorkomen hebben wij de oud-format-assurance-rapporten verwijderd uit de NBA-verklaringengenerator en HRA deel 3 (hoofdstukken 3.1, 3.3, 3.4 en 3.5). Alleen de rapporten in hoofdstuk 3.2 zijn gehandhaafd in de word-documenten met assurance-rapporten. Verder zijn de NBA-verklaringengenerator en HRA deel 3 gelijk aan de versie van september 2019.

Overige aanpassingen in de Verklaringengenerator

Los van het bovenstaande is de NBA-verklaringengenerator op een paar punten aangepast::

 • Opname van de onderwijscontroleverklaring volgens het protocol 2018 (rapportage 1.10.5) (alleen Nederlands). Eventuele wijzigingen in de voorbeeldtekst zullen worden verwerkt in een volgende update;
 • De paragrafen over materialiteit en reikwijdte van de groepscontrole zijn optioneel gemaakt bij een oordeelonthouding, ook ingeval van een verplichte uitgebreide oob-controleverklaring (bij Nederlandse en Engelse rapportages)
 • In de Engelse rapportagedatabase is een fout verholpen in de controleverklaring bij staten van verzekeraars en banken (hoofdstukken 1.11 en 1.12).

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA aan:

 • Het updaten van meer rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie;
 • Het bijwerken van de voorbeeldbrieven in HRA deel 3, sectie I in de NBA-verklaringengenerator;
 • Het beschikbaar stellen van een Engelstalige brievendatabase in de NBA-verklaringengenerator;
 • Het updaten van de NBA-verklaringengenerator voor XBRL-instances van kredietrapportages;
 • Het updaten van de NBA-verklaringengenerator voor XBRL-instances van controleverklaringen bij staten van banken, verzekeraars en pensioenfondsen met toepassing van Standaard 720;
 • Het updaten van de NBA-verklaringengenerator voor assurance- en onderzoeksrapporten in nieuw format.

Meer informatie