NBA Accounttech start met 30 accountants de pilot Finance in a Digital World

De werkgroep Digitale transformatie van de kennisgroep Accounttech is gestart met de pilot Finance in a Digital World. Deze online tool is ontwikkeld door de Engelse Beroepsorganisatie ICAEW in samenwerking met Deloitte.

Het betreft een brede groep van 30 accountants (mkb, in business, openbaar, intern) die een jaar lang toegang hebben gekregen tot de online tool.

Finance in a Digital World bestaat uit 9 online learning modules, podcasts, filmpjes, self-assessments en wetenschappelijke artikelen. De tool gaat dieper in op de technologische ontwikkelingen, de impact hiervan op organisaties, medewerkers en de benodigde skill-set om deze digitale veranderingen te omarmen en te implementeren.

De deelnemers evalueren tijdens de pilot in hoeverre de tool bijdraagt aan de noodzakelijke bewustwording en benodigde kennisontwikkeling omtrent de rol van accountants in een digitale wereld. Bij een succesvolle pilot wordt onderzocht hoe we deze tool breder beschikbaar kunnen stellen.

Meer over