Kandidaatstelling t.b.v. de ledenvergadering van de NBA d.d. 16 december 2019

Aanbevelingen bestuur voor aanstellen accountant en plaatsvervangend accountant.

Vacatures

Op grond van artikel 5 lid 2 van de Verordening op de ledenvergadering beveelt het bestuur van de NBA de ledenvergadering de volgende personen aan ter benoeming in een vacature:

a. benoeming als accountant
mevrouw A.J. Bast-den Hollander RA 

b. benoeming als plaatsvervangend accountant
de heer H.T. Koetje RA