CZ en VGZ schrappen controleprotocol

Zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben het Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland geschrapt op advies van NBA Werkgroep COPRO. 

Er zullen geen accountantsverklaringen meer uitgevraagd worden. Volgens COPRO bevatte het protocol diverse tegenstrijdigheden wat betreft doel van de controle, het te hanteren normenkader en de af te geven verklaring. Voor CZ en VGZ was dit aanleiding om het protocol in zijn geheel te laten vervallen. Het advies van COPRO is een goed voorbeeld van de Blauwe Brigade van de NBA.