Accountantsprotocol KIPZ 2019 uitvoerbaar onder voorbehoud

COPRO heeft haar tussentijdse oordeel over het Accountantsprotocol KIPZ (Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg) 2019 vervangen door een definitief oordeel. Het protocol wordt nu aangemerkt als uitvoerbaar onder voorbehoud.

Het protocol wordt nu aangemerkt als uitvoerbaar onder voorbehoud. Dit voorbehoud heeft niet betrekking op de technische uitvoerbaarheid van het protocol, maar op het hierin handhaven van de Standaard 4400N opdracht. Deze wordt door COPRO als economisch ondoelmatig aangemerkt.