Voortgang focus op fraude: belangrijke stappen gezet maar meer aandacht gewenst

De aandacht die de accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole besteedt aan fraude wordt steeds explicieter. Maar uit twee recente onderzoeken van de Werkgroep Fraude blijkt ook dat er nog genoeg te winnen is: zo moet de accountant zijn blik op fraude verbreden en is een pro-actievere houding gewenst.