Plannen NBA voor 2020

De NBA zet in 2020 de projecten uit de aangescherpte Vernieuwingsagenda en de Veranderagenda Audit door en ook de campagne 'Nederland rekent op zijn accountants.' krijgt in 2020 een vervolg. 

Zo blijkt uit het NBA-jaarplan 2020 dat vandaag is gepubliceerd en geagendeerd is voor de Algemene Ledenvergadering van 16 december a.s.

NBa-jaarplan-2020.PNG