Workarounds digitale jaarrekeningen

Op 19 september 2018 zijn met de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018 een aantal wetswijzigingen in werking getreden die betrekking hebben op de inrichting van de jaarrekening. Deze wetswijzigingen zijn niet (tijdig) in de Nederlandse Taxonomie verwerkt, waardoor in bepaalde gevallen de digitale deponering niet direct kan voldoen aan de wettelijke eisen. Om een juiste digitale deponering toch mogelijk te maken is door het ministerie van Justitie en Veiligheid een lijst met workarounds opgesteld.

Boekjaar 2017

Omdat de wetswijzigingen in werking zijn getreden, zonder aanduiding vanaf welk boekjaar de wetswijzigingen gelden, is er sprake van een onmiddellijke werking. Van jaarrekeningen over boekjaar 2017 of eerder kan dan ook niet worden verwacht dat deze voldoen aan de gewijzigde wet.

Boekjaar 2018

Van jaarrekeningen over 2018 die reeds zijn gedeponeerd kan mogelijk wel worden vastgesteld dat deze in ernstige mate tekortschieten. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Dekker dat naar zijn mening doorgaans geen correctie nodig is. Als er wel sprake is van een ernstige afwijking in het wettelijk vereiste inzicht in de financiƫle positie, dan kan dit bekend te worden gemaakt met de deponering van een extra mededeling in het Handelsregister.

Workarounds

Voor jaarrekeningen die nog moeten worden opgesteld heeft het ministerie een lijst opgesteld met workarounds. In bijna alle gevallen bestaan deze uit het verstrekken van een aanvullende toelichting. De lijst met workarounds vindt u op de website van de Rijksoverheid: