Vertaling herziene Standaard 540

Het NBA-bestuur heeft de vertaling goedgekeurd van de herziene ISA 540 De controle van schattingen en toelichtingen daarop. De herziene Standaard 540 zal worden opgenomen in de NV COS die ingaat op 1 januari 2020. De standaard zal voor het eerst van toepassing zijn op boekjaren 2020 (boekjaren die aanvangen op of na 15 december 2019).

Bij de vertaling is rekening gehouden met, vertaalconventies van IFAC en de Europese Commissie die er toe moeten leiden dat de vertaling zowel in Nederland als in België toepasbaar is. Het betreft een ‘faithfull-translation’, dat wil zeggen dat de inhoud van de Standaard zo min mogelijk is aangepast.

Om te zorgen dat de standaard ook goed toepasbaar is bij mkb-ondernemingen, o.a. voor het controleren van eenvoudige veel voorkomende schattingen (zoals bijvoorbeeld afschrijvingen of een dubieuze debiteurenvordering), wordt allereerst door IFAC gewerkt aan nadere toelichting hiervoor. Zodra deze nadere toelichting beschikbaar is, zal de NBA dit beoordelen op geschiktheid voor de Nederlandse markt en bepalen of eventueel aanvullende toelichting nodig is. Naar verwachting komt de NBA hier uiterlijk in juni bij u op terug.