Kandidaatstelling voor de NBA ledenvergadering 17 juni 2019

Op grond van artikel 5 lid 2 van de Verordening op de ledenvergadering beveelt het bestuur van de NBA de ledenvergadering de volgende personen aan ter benoeming in een vacature.

Herbenoeming als voorzitter

  • de heer M.J. van der Vegte RA

Benoeming als plaatsvervangend voorzitter

  • de heer drs. J.W. Stoker RA