Wwft: coulant handhavingsbeleid BFT hoog-risico-landen

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) kondigt een coulant handhavingsbeleid aan voor de objectieve indicator hoog-risico-landen in afwachting van de wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. 

BFT is de toezichthouder voor accountants en onder meer andere zakelijke dienstverleners met vergelijkbare administratieve dienstverlening op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

 

Wel merkt het BFT op dat het coulante handhavingsbeleid niet geldt voor transacties van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woont of zetelt in een hoog-risico-land, die als ongebruikelijk kwalificeren op grond van de subjectieve indicator.

Het BFT behandelt de hoog-risico-landen op de pagina Wwft.

De hoog-risico-landen die de Europese Commissie heeft aangewezen staan op de volgende website(s):

Deze website verwijst naar diverse links met eerdere deelbeslissingen:

Aan het begin van elk van de laatste vier links geeft het groene licht voor de woorden 'in force' de actuele status weer. NB: In de loop der tijd kan de status wijzigen!

In het NBA-nieuwsbericht van 26 februari 2019 stond nog dat de meldplicht op basis van de objectieve indicator bij hoog-risicolanden blijft gelden, in afwachting van besluitvorming over het voorstel om deze objectieve indicator af te schaffen (voorstel wijzigingsbesluit financiƫle markten 2019).