Veel belangstelling NBA-leden voor duurzaamheid

De oproep in NBA Nieuws van 8 maart 2019 'accountants en duurzaamheid: experts gevraagd' leverde een groot aantal reacties op.

Hierin werden leden met kennis van zaken uitgenodigd om mee te schrijven aan de Publieke Management Letter (PML) over duurzaamheid, waartoe is besloten door de Signaleringsraad en die komend najaar zal verschijnen. Inmiddels vond de selectie plaats en kunt u niet meer reageren. Leden die affiniteit hebben met dit thema kunnen suggesties doen voor andere activiteiten vanuit de Groene Brigade, die onderdeel uitmaakt van de Vernieuwingsagenda en focust op ‘de rol van accountants in de duurzame economie’.

In een expertgroep gaan twaalf accountants de komende maanden aan de slag met het uitwerken van signaleringen, waarvan het eerste concept voor de zomer is afgerond. De bevindingen worden vervolgens met desbetreffende stakeholders besproken, voordat de PML zijn definitieve vorm krijgt en door de NBA dit najaar wordt gepubliceerd.