Oproep accountants en duurzaamheid: experts gevraagd

Het onderwerp duurzaamheid staat hoog op de maatschappelijke agenda. Dat heeft te maken met bijvoorbeeld klimaatverandering of uitputting van grondstoffen. Er is wetgeving op komst om CO2-uitstoot duurder te maken, banken en investeerders letten bij financiering op duurzaamheidsaspecten en consumenten willen duurzame producten en diensten.

Tegelijk ontstaan risico's (zoals reputatieschade, aansprakelijkheid en tekort aan natuurlijke hulpbronnen) als organisaties niet werken aan verduurzaming. Deze factoren hebben financiële gevolgen en kunnen zelfs tot continuïteitsrisico's leiden. Door al deze effecten neemt de behoefte aan betrouwbare niet-financiële informatie toe.

In Publieke Managementletters richten wij ons op de maatschappelijke rol van de accountant: het aan breed publiek presenteren van risico's/signalen in een bepaalde sector of een relevant maatschappelijk thema. Vanuit de professie van de accountant gaat het hierbij primair om risico's/signalen op het gebied van bestuur, bedrijfsvoering, verslaggeving en controle.

Daarom is het nu hoog tijd voor een PML over duurzaamheid, waarin wij de rol van de accountant ten aanzien van het thema duurzaamheid verder willen uitwerken. Van accountants mag immers worden verwacht dat zij hierover het gesprek aangaan met klanten en organisaties en hen wijzen op (langetermijn-)risico's en mogelijke consequenties. De keuze voor dit thema voor een volgende PML sluit aan op het programma van de Groene Brigade, dat als onderdeel van de Vernieuwingsagenda focust op de rol van accountants in de duurzame economie.

Wij zijn op zoek naar accountants, die expert zijn op het gebied van duurzaamheid, om deel te nemen aan een aantal expertbijeenkomsten van de NBA.

Het doel van de expertbijeenkomsten is om de PML uit te werken. Het gaat daarbij om:

  • het inbrengen van praktijkvoorbeelden. Deze zullen wij aggregeren en anonimiseren;
  • het formuleren van de belangrijkste risico's/signalen. Signalen betreffen observaties door accountants inzake praktijken/ontwikkelingen die we maatschappelijk relevant vinden;
  • meeschrijven aan de concept PML. Hiervoor hanteren wij een vast model.

Het gaat om 3 á 4 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur verspreid over de periode april-juni 2019. Tevens is enige tijd nodig om te schrijven.

Als u hiervoor belangstelling heeft of als u meer informatie wilt hebben, kunt u contact opnemen met Karin van Hulsen (via de mail: k.vanhulsen@nba.nl of telefonisch: 020-3010 399).