Jaarplan 2019: zichtbare verandering

Met de in 2018 gepubliceerde visie op het beroep en de vandaaruit ontwikkelde Vernieuwingsagenda en aangescherpte Veranderagenda audit als vertrekpunt, vormt 2019 een jaar waarin de NBA en de sector het bewijs zullen moeten leveren voor de in gang gezette veranderingen.

Belangrijkste elementen hierin zijn:

  • de verbetering van de controlekwaliteit, onder meer zichtbaar via dashboard accountancy;
  • uitvoering van de projecten uit de Vernieuwingsagenda;
  • een beroepsorganisatie die de ontwikkeling van het beroep en de beroepsbeoefenaar centraal stelt.

Speerpunten 2019

Dit Jaarplan vormt de eerste aanzet om ervoor te zorgen dat het accountantsberoep ook in de toekomst relevant blijft. Een plan dat vooral inzoomt op de speerpunten zoals aangegeven in de ALV van december 2018.

Jaarplan 2019