Gewijzigde publiekesectorrapportages beschikbaar

Maandag 25 maart 2019 heeft de NBA de gewijzigde publiekesectorrapportages gepubliceerd.

Wijzigingen

De wijziging betreft een tweetal passages, waarvan één optioneel, om aangelegenheden te benadrukken in de controleverklaring bij een woningcorporatie, voorbeeldrapportage 10.7a.

De NBA raadt aan in de controleverklaring het gebruik en de uitgangspunten van de beleidswaarde te benadrukken wanneer de woningcorporatie op basis hiervan haar vastgoed in haar jaarrekening waardeert.

De gewijzigde optionele passage gaat over diensten van algemeen economisch belang (DAEB). In voorkomend geval raadt de NBA aan de actuele waarde als grondslag voor waardering door de woningcorporatie van (een deel van) haar DAEB- en niet-DAEB-vastgoed te benadrukken in de controleverklaring bij de jaarrekening van de woningcorporatie.

Verder zijn voorbeeldrapportages in de vorm van controleverklaringen voor enkele zorginstellingen toegevoegd, met nummers 10.6a, -b en –c. De onderlinge verschillen hangen samen met de rechtsvorm van de zorginstellingen en/of de soorten zorg die zij verlenen.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA aan:

  • Het updaten van de generator voor onder meer XBRL-instances van een controleverklaring (Nederlands) in de onderwijssector;
  • De actualisering van meer publieke-sector-rapportages;
  • Het aanpassen van de andere assurance-rapporten aan het nieuwe format met het oordeel (de conclusie) aan het begin;
  • Het bijwerken van de voorbeeldbrieven in HRA deel 3, sectie I;
  • Het beschikbaar stellen van een Engelstalige brievendatabase in de NBA-verklaringengenerator.

Download