Engelstalige rapportagedatabase en XBRL-instances van verklaring bij staten van banken en verzekeraars beschikbaar in Verklaringengenerator

In de nieuwe versie van de Verklaringengenerator van 18 maart 2019 is nu ook een Engelstalige rapportagedatabase beschikbaar. Ook is er een nieuwe versie van HRA deel 3 Voorbeeldteksten.

Engelstalige versie rapportagedatabase

In de NBA-verklaringengenerator is ook een Engelstalige rapportagedatabase beschikbaar.Zo biedt de NBA-verklaringengenerator de mogelijkheid alle Engelstalige rapportages te genereren die in de rapportagedatabase met Nederlandse voorbeeldrapportages zijn te genereren.

In de Engelstalige rapportagedatabase staan de vragen en antwoorden in het Nederlands: de NBA gaat ervan uit dat haar leden de voorkeur geven aan deze taal in de communicatie met de NBA-verklaringengenerator. De te genereren voorbeeldrapportages zijn Engelse vertalingen van de overeenkomstige passages in de Nederlandstalige rapportagedatabase.

In de Engelstalige rapportagedatabase zijn ook Engelstalige XBRL-instances van controleverklaringen bij staten van kredietinstellingen en verzekeraars mogelijk, zie hierna.

XBRL-instances van controleverklaringen bij staten van kredietinstellingen en verzekeraars

Voor verslagperiode 2018 zijn XBRL-instances van Nederlands- en Engelstalige controleverklaringen bij staten van kredietinstellingen en verzekeraars via de NBA-verklaringengenerator te genereren. In HRA deel 3 staan ze in sectie II, hoofdstukken 1.11 en 1.12. In de gegenereerde XBRL-instance (en word-versie) staan passages die gelden voor beide typen cliƫnten. De gebruiker van de NBA-verklaringengenerator zal zelf die passages moeten kiezen die voor de eigen situatie gelden en de andere passages moeten verwijderen.

De NBA streeft ernaar het voor verslagperioden na 2018 mogelijk te maken separate voorbeeldrapportages voor kredietinstellingen, verzekeraars en ook pensioenfondsen te genereren.

Nalopen van gegenereerde verklaringen in de Verklaringengenerator

Door de complexiteit rond het genereren van een controleverklaring is het mogelijk dat de gegenereerde verklaring nog aangepast moet worden. Wij raden u aan om de gegenereerde verklaring goed na te lopen.

XBRL

Van elke accountantsverklaring (controle-, beoordelings-, samenstellingsverklaring, verklaring bij samengevatte financiƫle overzichten) is een XBRL-instance te genereren. Van de meest gebruikelijke wordversies van verklaringen zijn ook de XBRL-instances beschikbaar via het overzicht word-versies/XBRL-instances.

Vragen of suggesties?

De NBA houdt zich aanbevolen voor uw vragen of suggesties om de generator of de inhoud van HRA deel 3 (Nederlands- en Engelstalig) te verbeteren.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA aan:

  • Het updaten van de generator voor onder meer XBRL-instances van een controleverklaring (Nederlands) in de onderwijssector;
  • de actualisering van publieke-sector-rapportages;
  • het aanpassen van de andere assurance-rapporten aan het nieuwe format met het oordeel (de conclusie) aan het begin;
  • het bijwerken van de voorbeeldbrieven in HRA deel 3, sectie I;
  • het beschikbaar stellen van een Engelstalige brievendatabase in de NBA-verklaringengenerator.

Te downloaden

  • NL-versie HRA deel 3, secties I en II;
  • EN-versie sectie II, HRA deel 3;
  • Overzicht beschikbare voorbeeldrapportages;