Accountants + Diversiteit

De NBA streeft naar een grotere diversiteit en inclusiviteit bij bedrijven, bij accountantsorganisaties en bij de eigen organisatie.

Dit maakt deel uit van het thema Maatschappelijke relevantie uit de Vernieuwingsagenda en gaat over de rol van de accountant in de samenleving. De NBA wil graag bijdragen aan de verantwoording van bedrijven en organisaties aangaande het vergroten van diversiteit en inclusiviteit.

Lees daarom meer over de rapportageverplichtingen voor ondernemingen aangaande het diversiteitsbeleid en- resultaten en de verantwoordelijkheid van de accountant ten aanzien van dit thema.