Nieuwe fraudecasus: 'Prijsafspraken'

De Werkgroep Fraude is onlangs gestart met het publiceren van fraudecasuïstiek op de NBA-site. Vandaag is de tweede casus, getiteld 'Prijsafspraken', geplaatst.

Het doel van het publiceren van casuïstiek is met en van elkaar te leren op basis van concrete voorbeelden, om zodoende het vizier op fraude nog scherper te kunnen stellen. In elke casus wordt de link gelegd naar het Fraudeprotocol, waarin is vastgelegd wat er van de accountant verwacht mag worden.

Fraudecasuïstiek