NBA-ledenvergadering: voorzitter pleit voor meer positivisme

NBA-voorzitter Marco van der Vegte pleitte in de algemene ledenvergadering van 17 juni voor meer optimisme en positiviteit in de accountancy. “Er wordt een beetje te veel gesomberd en gemopperd in onze beroepsgroep”.

Om de trots op het beroep te helpen versterken start de NBA na de zomer met een imagocampagne, met als slogan “Nederland rekent op zijn accountants”. Van der Vegte gaf aan het slot van zijn betoog een ‘sneak preview’ van enkele campagne-uitingen. “Een campagne die uitlegt wat ons onderscheidt, wat ons motiveert en wat de essentie van ons beroep raakt”, aldus de voorzitter. Uitgangspunt van de campagne is dat iedere accountant zich erin kan herkennen, benadrukte hij, “of je nou mkb’er, oob’er, aib’er of overheidsaccountant bent, of je samenstelt of controleert, of je intern of extern bent”.

Het bestuur van de NBA blijft het komende jaar veel aandacht geven aan cultuur en gedrag. Maar ook de eigen governance, de mkb-agenda en de CTA staan volgens Van der Vegte “hoog op de agenda”.

Solide organisatie

De ALV, in de Rijtuigenloods in Amersfoort, stemde in met herbenoeming van Van der Vegte als NBA-voorzitter en nam afscheid van Diana Clement als plaatsvervangend voorzitter. Zij trad volgens rooster af en werd opgevolgd door Gertjan Stoker, die al zitting had in het bestuur. Als afsluiting van haar bestuursrol gaf Clement een toelichting op de begroting van de NBA. “Een heel solide organisatie”, zo stelde zij en complimenteerde de NBA met de geleverde inspanningen. “Er worden bergen verzet”, aldus Clement.

De vergadering was niet unaniem gelukkig met twee ontwerpverordeningen die op de agenda stonden. Een verordening op de automatische aanpassing van tarieven werd met een heel krappe meerderheid aangenomen, maar de verordening tot wijziging van de algemene contributieverordening, die moest bijdragen aan minder administratieve rompslomp, haalde het niet.

Loftrompet

Tijdens de ALV reikte voorzitter Van der Vegte een ‘Loftrompet’ uit aan Sander Kranenburg en Gert-Jan van der Wielen. Kranenburg werd bedankt voor zijn rol als voorzitter van de werkgroep Fraude, werk dat “het hart van het beroep” raakt. Van der Wielen werd geëerd wegens zijn jarenlange grote inzet voor achtereenvolgens NOvAA en NBA. Hij was onder meer nauw betrokken bij de fusie tussen NIVRA en NOvAA.

Voorafgaand aan de ALV organiseerde de NBA een ‘creatieve conferentie’, waarin werd teruggeblikt op de input die tijdens de reeks NBA Open-sessies was verzameld.