Naar welke vrouwelijke accountant wordt de foyer van de NBA vernoemd?

Met het vaststellen van de Vernieuwingsagenda door haar leden heeft de NBA zich publiekelijk gecommitteerd aan het belang van meer diversiteit en inclusie binnen de sector. Dit commitment zal in de komende tijd structureel en op verschillende wijzen worden vertaald. Het project ‘Meer Diversiteit’ maakt deel uit van het thema Maatschappelijke relevantie en gaat over de rol van de accountant in de samenleving.

Een eerste stap: De kracht van de voorbeeldfunctie

Op dit moment zijn alle zalen in het NBA-kantoor vernoemd naar mannelijke accountants. De hoogste tijd dat daar wat meer diversiteit in komt: tenslotte is inmiddels ruim 20% van de beroepsgenoten vrouw.

Daarom wil de NBA haar foyer, dé plek waar leden en gasten elkaar ontmoeten,  vernoemen naar een vrouwelijke accountant.

Geheel in de geest van de ontwikkeling naar NBA Open en een nieuwe governance, rekenen we bij deze vernoeming op uw input.

Onze oproep

We vragen u namen voor te stellen van vrouwelijke accountants naar wie de foyer vernoemd zou kunnen worden. We verzoeken u uw bijdrage te voorzien van een korte, aansprekende motivatie.

Aangezien de zalen naar goed gebruik namen dragen van accountants die niet langer onder ons zijn, zal dit criterium ook gelden voor deze vernoeming.

De selectie en deadline

Na bekendmaking van de genomineerden volgt een peiling. Een jury zal uit de top drie een definitieve keuze maken. U kunt uw suggesties mailen naar d.duzant@nba.nl (Danie Duzant, projectleider ‘Meer Diversiteit’).

De deadline hiervoor is 17 augustus 2019

Leden die de winnares genomineerd hebben, worden uitgenodigd voor de feestelijke vernoeming van de foyer.

Wij zien uw suggesties met veel belangstelling tegemoet.