Samenstelling kerngroepen design labs bijna rond

De inrichting van de ‘design labs’ van de NBA is vrijwel rond. Voor de drie design labs, die werken aan de inrichting van faculties, communities en ‘fellowship’ van de organisatie, zijn kerngroepen ingericht.

Online Klankbordgroep per design lab

Meld u vooral aan voor de klankbordgroepen en denk mee. Zo blijft u  niet alleen op de hoogte over wat er door de kerngroepen wordt geproduceerd, maar kunt u ook uw mening geven op de door hen voorgelegde documenten. Ook ziet u daar de reacties en input van uw collega's. De klankbordgroepen breiden langzaam uit en vormen zo een community op zich.

Over de kerngroepen

Hieronder stellen de drie kerngroepen zich voor.

Eerste blauwdruk voor communities; Hoe denk jij er over?

We zijn gestart als Kerngroep Communities. Even een hersenstorm en de flipover staat vol onderwerpen waar we aan moeten denken bij de vorming van communities. Later deze week volgt een eerste overzicht op ons platform Klankbordgroep Communities. Wie weet er trouwens een goede Nederlandse naam voor communities? Meld je aan en kom met een goede naam of discussieer mee over blauwdruk.

Bezetting Design Lab Communities: Leon Zoetekouw, Arthur van Bemmel, Lukas Burgering, Rob Leensen, Ivan Pouwels en Thomas van Tiel. Programmamanagers NBA: Jeroen Buchel en Robert Mul

Faculties, centra voor beroepsontwikkeling

Deze week starten we met het ontwerpteam (kerngroep) voor de faculties. Met betrokkenheid vanuit de huidige ledengroepbesturen, expertise op het gebied van kennisontwikkeling en een innovatieve kijk op het beroep. Meld je aan voor de klankbordgroep Faculties en kom met een goede Nederlandse naam. En denk in de komende maand mee over de doelstellingen van deze centra gericht op beroepsontwikkeling.

Bezetting Design Lab Faculties: Endymion Struijs, Daco Daams, Joris Joppe, Annelies Kleijsen, Coen Reinders, Reinier Veld, Erica Steenwijk en Arjen Sukkel. Programmamanagers NBA: Irene Kramer en Carl Roest

Fellowship / NBA-clubgevoel? Wat zou jij willen?

Het Design Lab Fellowship is van start en ons eerste rondje langs de kerngroepleden leverde meteen al een schat aan ideeën op over wat je zou kunnen verstaan onder 'clubgevoel'. Krachten bundelen, kennis delen, een smoelenboek inclusief competenties en behoefte aan een netwerk waren zaken die voorbij kwamen. In de zomermaanden gaan wij als kerngroep door en horen ook graag wat jouw ideeën zijn. Wat versta jij onder Fellowship en hoe zie jij de rol van de NBA hierin? Praat mee in de Klankbordgroep Fellowship, als eerste aanzet voor het clubgevoel. 

Bezetting Design Lab Fellowship: Luc Boonen, Marjon van Eggelen, Charlotte Gringhuis, Hans Prikken, Bianca Reekers en Jan Willem Taams. Programmamanagers NBA: Erica Looren de Jong en Monique Stulemeijer.

Uitgangspunt voor de design labs is om in september te rapporteren aan het NBA-bestuur. In oktober wordt de stand van de governance opnieuw met leden gedeeld tijdens een tweede creatieve conferentie.

Blog Harm Mannak

Algemeen directeur Harm Mannak van de NBA geeft in een tweede blog op NBA Open aan erkentelijk te zijn voor alle bijdragen die tot nu toe zijn ontvangen. Volgens hem is het “een uitdaging om in een paar maanden tijd een geheel nieuwe structuur te ontwerpen, waarin de ontwikkeling van het beroep en de beroepsbeoefenaar wordt gestimuleerd, waarin beroepsgenoten elkaar ontmoeten en ondersteunen, waarin veiligheid niet een soft begrip is, maar helpt om leiderschap te tonen en gezag op te bouwen”.

Mannak benadrukt dat het nu zaak is de uitgesproken verwachtingen van leden samen te voegen met “met wat de samenleving en de wetgever van ons verwachten” en daarin “een goede balans” aan te brengen.