Nieuwe verplichte kennistoets 2019-2020

De NBA stelt voor 2019 een nieuwe kennistoets verplicht, die vanaf december 2019 online beschikbaar is. Leden krijgen tot medio 2020 de tijd om de toets te voltooien.

De kennistoets is bedoeld voor openbaar, intern- en overheidsaccountants die werkzaamheden verrichten ten behoeve van wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening in 2019.

De kennistoets omvat 40 gesloten vragen die betrekking hebben op de VGBA, VIO, Wta, Bta, NVKS en de controle- en overige standaarden (NV COS 100-899). Het is daarbij toegestaan gebruik te maken van relevante documentatie. Met het succesvol afronden van de kennistoets geven deelnemers blijk te beschikken over actuele kennis, zoals bedoeld in de Verordening op de kennistoets.

In augustus aanstaande maakt de NBA de eindtermen van de kennistoets bekend, evenals nadere informatie over inschrijving en kosten. Ook komt dan een proeftoets beschikbaar. Hiermee kunnen leden alvast hun actuele kennis bepalen.