NBA-clubgevoel? Wat zou jij willen?

Het Design Lab Fellowship is van start en ons eerste rondje langs de kerngroepleden leverde meteen al een schat aan ideeën op over wat je zou kunnen verstaan onder 'clubgevoel'. 

Krachten bundelen, kennis delen, een smoelenboek inclusief competenties en behoefte aan een netwerk waren zaken die voorbij kwamen. In de zomermaanden gaan wij als kerngroep door en horen ook graag wat jouw ideeën zijn. Wat versta jij onder Fellowship en hoe zie jij de rol van de NBA hierin? Praat mee in de Klankbordgroep Fellowship, als eerste aanzet voor het clubgevoel.

Meer informatie