IAASB-enquête over Discussion Paper Audits of Less Complex Entities

De International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) heeft een discussiepaper uitgebracht over de audit van minder complexe entiteiten. U kunt reageren via de website van de IAASB of via de Nederlandstalige enquête hieronder.

De IAASB wil graag meer inzicht krijgen in de uitdagingen bij het toepassen van de controlestandaarden bij minder complexe organisaties en visies over mogelijke acties om deze uitdagingen te adresseren. De IAASB erkent de wereldwijde oproep om issues inzake complexiteit, lengte, begrijpelijkheid, schaalbaarheid en proportionaliteit met betrekking tot de controlestandaarden te adresseren.

De NBA zal reageren op de ‘discussion paper’. Gezien het belang van het onderwerp, wil de NBA graag zoveel mogelijk input van de kantoren ontvangen op dit onderwerp. De reacties van alle belanghebbenden zijn belangrijk voor de toekomstige internationale controlestandaarden die ook in Nederland worden geïmplementeerd. De NBA heeft daarom de enquête van de IAASB in het Nederlands vertaald.

Het invullen kost minder dan vijf minuten. Deadline voor het invullen is 29 augustus 2019. De NBA gaat nog een rondetafelbijeenkomst over dit onderwerp organiseren.

Nederlandstalige enquête