Dashboard Accountancy uitgebreid met key audit matters

Het Dashboard Accountancy van de NBA, gericht op het zichtbaar maken van prestaties van accountantskantoren, is uitgebreid met informatie over key audit matters. Ook is een interview toegevoegd met de Auditdienst Rijk, als derde deel van een serie interviews met toezichthouders.

Het dashboard toont de kernpunten die accountants bij de controle over het boekjaar 2018 van beursgenoteerde ondernemingen hebben gemeld in hun uitgebreide controleverklaring. De uitkomst wordt vergeleken met data over de boekjaren 2015 en 2017, afkomstig uit eerder onderzoek van Peter Eimers, Arjan Brouwer en Henk Langendijk in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB).

Accountants van AEX- en AMX-fondsen concludeerden in 2018 dat bijna dertig procent van de in 2017 gerapporteerde kernpunten niet langer als zodanig aan te merken was. Tegelijk worden bij bijna een kwart van de controles over 2018 nieuwe kernpunten genoemd. Met name de omzetverantwoording en de waardering van goodwill zijn vaak als kernpunt van de controle opgenomen.

Het dashboard geeft ook informatie over de wijze waarop in de uitgebreide controleverklaring invulling wordt gegeven aan specifieke wensen die door stakeholders zijn geuit en zijn statements van VEB en Eumedion hierover opgenomen.

ADR: 'Niet het zicht op de materie verliezen'

Accountantscontroles in de publieke en semi-publieke sector kunnen onderwerp zijn van een review door de Auditdienst Rijk (ADR). Accountants zijn intussen gewend aan dat instrument, stelt Aarjen Slot, auditmanager bij de ADR, in een interview op het dashboard.

De samenwerking met de kantoren verloopt "heel prettig en soepel", aldus Slot. "Van oudsher was de houding wel eens hautain, maar dat is nu niet meer aan de orde. De contacten zijn goed, de medewerking optimaal." Hij waarschuwt voor het gevaar van "zo druk zijn met het voldoen aan allerlei regeltjes dat we het zicht op de materie verliezen, dat we vergeten wat eigenlijk de bedoeling is".

De ADR kijkt niet alleen of accountants de controleprotocollen gevolgd hebben, maar ook of die protocollen zelf wel deugen. Dat leidde onder andere tot verbetering van het protocol voor de controle op de WNT-verantwoording. Het ADR-interview op het dashboard is het derde van een drieluik over toezichthouders in de (semi-)publieke sector en hun ervaringen met het werk van accountants. Eerder kwamen de Autoriteit woningcorporaties en de Inspectie van het Onderwijs aan het woord.